Tot den strijd ons geschaard

Voor diegenen die denken dat het nooit meer wordt als vroeger en voor hen die hopen dat het weer net zo wordt als vroeger, heb ik goed nieuws: het wordt beter dan vroeger! Wat de babyboomers, Mei ’68ers, Maagdenhuisbezetters, provo’s, kabouters en andere maatschappijhervormers niet gelukt is, staat op het punt werkelijkheid te worden: het einde van de gerontocratie!
Ik heb me lange tijd zorgen gemaakt over de generaties van na 1970. Zij hadden iets niet meegekregen wat voor ons boomers gesneden koek was: de generatiekloof die uiteindelijk resulteerde in een generatieconflict. Vanuit een niets en niemand ontziende analyse van wat onze ouders allemaal fout deden, gingen wij de maatschappij te lijf. Soms met iets meer ambitie dan wijsheid, maar waar gehakt wordt vallen spaanders en om een omelet te bakken moet je eieren breken. Dus dat we een paar oude zakken zoals Gijs van Hall, prof A.D. Belinfante, Han Bentz van den Berg en Guus Oster naar de puinhopen van de geschiedenis stuurden, dat was niet meer dan collateral damage. Via Tien over Rood, Aktie Tomaat en de VPRO kwamen we aan de macht. Het politieke en culturele landschap werd omgeschoffeld en niets zou meer zijn als daarvoor. Nou had Marx al gezegd dat je, om de culturele bovenbouw te revolutioneren eerst de economische orde omver moest gooien, maar ja, dat was in de 19e eeuw, dus waarom zou het nu ook niet andersom kunnen. Maar voordat we het in de gaten hadden werd die revolutionaire voorhoede zelf gevestigde orde en zoals bekend, fluweel zit lekker en daar was ze dan ook niet vanaf te branden. Dus schoven we geruisloos van de ene oude-zakken-heerschappij in de andere. Zo beëindigde de Raspoetin van het Noorden – zoals een toenmalige PvdA wethouder in de stad Groningen genoemd werd – zijn carrière als Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen. Zo doorliep een journalist van De Groene en medeoprichter van Nieuw Links een soortgelijke carrière. Zo is een van de andere toenmalige voormannen van Nieuw Links na een lange loopbaan in het pluche partijvoorzitter van 50PLUS. Zo werd een van de eerste tomatengooisters chef van de kunstredactie van NRC-Handelsblad.
Maar dat wordt nu allemaal anders. Het meest waarschijnlijke toekomstscenario is dat burgers boven de vijftig jaar uitgesloten gaan worden van het maatschappelijk leven. Daar is geen generatieconflict, laat staan een militaire dictatuur voor nodig. Daarvoor hoeven de jongere generaties alleen maar te besluiten zich niet te onderwerpen “aan ingrijpende vrijheid beperkende maatregelen … vanwege een minimaal, theoretisch risico dat zij een ander besmetten met het coronavirus. … Er is slechts een kleine groep die echt zwaar ziek wordt of sterft aan het virus. Deze kwetsbare groep (lees: 50+ers) kan ook besluiten om zichzelf te beschermen.” Deze citaten verzin ik niet. Ze zijn van de website van de actiegroep van jongeheer Engel geplukt. Misschien is dit nog net niet het propageren van eugenetica maar zeker van maatschappelijke uitsluiting. Na gerontocide de meest effectieve manier om ouderen van hun macht te beroven. Ik zou Engel c.s. dan ook een suggestie willen doen: als ze eenmaal de sleutelposities in ons politiek en maatschappelijk bestel hebben ingenomen zouden zij vaccinatie tegen het corona-virus moeten verbieden. Want als een ding bedreigend is voor de jongerenheerschappij dan is het wel een doeltreffend vaccin. Bovendien adviseer ik het thuiswerken te verbieden. Weer allemaal gezellig op kantoor, dan haken die ouderen en andere risicogroepen vanzelf af. Die zou ik dan vervolgens hergroeperen in bepaalde stadswijken zodat ze geen last hebben van feestvierende en knuffelende jongeren. Kwaadwillenden zouden dat misschien ghetto’s willen noemen, maar dat is gewoon preventie, isolering voor eigen bestwil. En zo voltrekt zich dankzij het coronavirus wat de aanstormende jeugd vijftig jaar geleden langs min of meer democratische weg niet helemaal voor elkaar kreeg. Dus ja, het wordt allemaal nog beter dan hoe het geweest is. De hordes onder leiding van dirigent Engel kunnen met volle overtuiging De Internationale gaan zingen:

Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D’Internationale
Zal morgen heersen op aard.

Advertentie